Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Otwocku


nr rachunku bankowego:
89 2030 0045 1110 0000 0215 7820


kod Swift Banku: GOPZPLPWXXX


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL89 2030 0045 1110 0000 0215 7820